-->

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Νέα διαδικασία για τις αποζημιώσεις στις πλημμυρόπληκτες περιοχές, εξέλιξη των πληρωμών

Προς υπογραφή μεταξύ του υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και του υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών βρίσκεται ΚΥΑ με την οποία οι περιοχές με σοβαρά προβλήματα από πλημμύρες θα χαρακτηρίζονται ως θεομηνιόπληκτες και προβλέπει μέριμνα για την άμεση αποζημίωση των ζημιών σε κτιριακές υποδομές. 

Θα ακολουθήσει άλλη ΚΥΑ με νέα διαδικασία για αποζημίωση των ζημιών σε εξοπλισμούς. Αυτά ανακοίνωσε στη Βουλή ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Β.
Αποστόλου απατώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Έβρου, κ. Αναστάσιου Δημοσχάκη. Επιπλέον ο Αν. Υπουργός έκανε γνωστό ότι για το ζωικό κεφάλαιο ολοκληρώθηκαν ήδη οι εκτιμήσεις και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταβολή των αποζημιώσεων ΕΛΓΑ μέχρι το Πάσχα σε όσους κτηνοτρόφους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι (έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές).

Ο προγραμματισμός των πληρωμών – αποζημιώσεων σύμφωνα με τον υπουργό: Βαμβάκια: Η συνδεδεμένη ενίσχυση καταβλήθηκε και όσες εκκρεμότητες έμειναν θα τακτοποιηθούν μέχρι τον Ιούνιο. Πλημμύρες: Σε χειμερινά σιτηρά, σκόρδα και σπαράγγια οι εκτιμήσεις θα διενεργηθούν μόλις είναι εφικτό. Ζημιές στο Φυτικό Κεφάλαιο: 

Οι ζημιές αυτές είναι ακόμα σε εξέλιξη και παρακολουθούνται από τα υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ. Μετά την οριστικοποίηση του ύψους των ζημιών θα συνταχθεί φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα υποβληθεί για έγκριση στην Ε.Ε για χορήγηση Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (περί τα τέλη του έτους). 

Ταυτόχρονα το Υπουργείο θα αξιοποιήσει ποσό ύψους 100.000 ευρώ από τις Έγγειες Βελτιώσεις για την κάλυψη των ζημιών, με πρόθεση το ποσό αυτό να αυξηθεί. Εξετάζεται να χαρακτηριστούν τα αντλητικά συγκροτήματα, επαγγελματικές εγκαταστάσεις. 

Το Υπουργείο προχωρά άμεσα σε όλες τις ενέργειες, ώστε μέσω του νέου Π.Α.Α. (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) να διαμορφωθεί νέο μέτρο που θα στοχεύει στην αποζημίωση των πλημμυροπαθών περιοχών που θα μπορεί να εφαρμοστεί από την 1/1/2015. 

Ειδικότερα για τον Έβρο: 
Για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν τον Δεκέμβριο 2014 και τον Φεβρουάριο 2015 σε διάφορες καλλιέργειες, (καλλιέργειες καλαμποκιού, βαμβακιού, σκόρδων, χειμερινών σιτηρών κ.λ.π.), στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., έγιναν αναγγελίες και υποβλήθηκαν δηλώσεις. 
Το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων θα αρχίσει μετά τη απόσυρση των υδάτων από τα κτήματα. Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς, με την προϋπόθεση βέβαια οι τελευταίοι να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. 

Επίσης από το προαναφερόμενο αίτιο, ζημιές στην ανωτέρω περιοχή είχαμε και σε ζωικό κεφάλαιο. Ειδικότερα, από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 οι ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο αφορούσαν, σε 270 πρόβατα, 380 αρνιά και 60 μελισοσμήνη. 

Το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε και στις 20 Φεβρουαρίου 2015 καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι σχετικές αποζημιώσεις στους δικαιούχους κτηνοτρόφους. 

Επιπρόσθετα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2015 στην προαναφερόμενη περιοχή ζημιές προξενήθηκαν σε ζωικό κεφάλαιο και συγκεκριμένα σε 81 πρόβατα, 115 αρνιά, 10 κατσίκια, 31 μελισσοσμήνη, 38 βοοειδή και ένα άλογο. 

Το έργο των εκτιμήσεων επίσης ολοκληρώθηκε και σύντομα θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων. 

Ζημιές από το προαναφερόμενο αίτιο στην ανωτέρω περιοχή είχαμε επιπλέον και σε αποθηκευμένα προϊόντα,(οι καταγραφές των οποίων ολοκληρώθηκαν), καθώς και σε φυτικό κεφάλαιο (μηδικές, δενδρώδεις καλλιέργειες και καλλιέργειες σπαραγγιών). Στη συνέχεια, οι ζημιές των αποθηκευμένων προϊόντων και του φυτικού κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας, θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. 

Έπειτα το πρόγραμμα θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε., ενώ οι αντίστοιχες ενισχύσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μετά την έγκριση του προγράμματος και την έγκριση της δαπάνης από το ΥΠΟΙΚ.

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας