-->

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

ΚΛΕΙΝΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ Δικαίωση από την Κομισιόν για την «Αλουμίνιον της Ελλάδος»

πηγη
Της Μανταλένα Πίου
Mε τη δικαίωση της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλείνει οριστικά η υπόθεση της διαμάχης που είχε η εταιρεία με τη ΔΕΗ για τις τιμές του ρεύματος και πιο συγκεκριμένα για την τιμή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος που είχε ορίσει η Διαιτησία.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απόφασή της, που
εκδόθηκε στις 25 Μαρτίου, αναφέρει ότι το μέτρο, δηλαδή η τιμή που όρισε η Διαιτησία δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, όπως υποστήριζε η ΔΕΗ, η οποία είχε καταθέσει και σχετική καταγγελία στην Κομισιόν. Την πρώτη φορά μάλιστα η Επιτροπή έθεσε την καταγγελία της ΔΕΗ στο αρχείο, κρίνοντας ότι η τιμή της Διαιτησίας δεν προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα και ως εκ τούτου δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Η ΔΕΗ όμως επανήλθε στο θέμα, προσέφυγε στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ κατά της απόφασης της Επιτροπής να κλείσει τον φάκελλο, το Δικαστήριο το παρέπεμψε εκ νέου στην Επιτροπή και πλέον εκδόθηκε η τελική απόφαση της Κομισιόν. Ας σημειωθεί ότι η ΔΕΗ είχε αμφισβητήσει την απόφαση της Διατησίας, στην οποία είχε προσφύγει από κοινού με την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» προκειμένου να καθοριστεί η τιμή του πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος στην ΑτΕ, αφού προηγουμένως είχαν αποτύχει όλες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εταιρειών για τον καθορισμό της τιμής.

Η ΔΕΗ είχε καταγγείλει στην Κομισιόν ότι η διαιτητική απόφαση την υποχρεώνει να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στην «Αλουμίνιον» σε χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, ακόμα και κάτω του κόστους της και ως εκ τούτου αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Στην τελική της απόφαση, με την οποία δικαιώνει την «Αλουμίνιον», η Επιτροπή αναφέρει επίσης ότι το καθαρό τιμολόγιο των 36,6 ευρώ/Mwh που όρισε η Διαιτησία για την ΑτΕ είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για μεταλλουργικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, το οποίο το 2013 ανερχόταν σε 30,87 ευρώ/ΜWh. Μάλιστα, η τιμή για τις επιχειρήσεις με το προφίλ του «Αλουμινίου» στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνει όλες τις άλλες επιμέρους χρεώσεις και άρα αντιπαραβάλλεται με τα 45 ευρώ/Μwh, που πληρώνει συνολικά η ΑτΕ.

Όσον αφορά στο αποτέλεσμα της διαιτησίας, η Επιτροπή τονίζει ότι οι παράμετροι που καθορίζουν το κατάλληλο τιμολόγιο βασίζονται στα μοναδικά χαρακτηριστικά κατανάλωσης του πελάτη, στα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στη διάρθρωση κόστους του προμηθευτή. Η ΔΕΗ δεν έδωσε ποτέ καμία ένδειξη ότι δεν θεωρούσε τις παραμέτρους αυτές σύμφωνες με τους όρους της αγοράς.

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν χορηγήθηκε στην «Αλουμίνιον» κρατική ενίσχυση και βεβαίως ότι η τιμή που δόθηκε δεν είναι χαμηλότερη από αυτές της αγοράς, ανατρέποντας το επιχείρημα της ΔΕΗ ότι το τιμολόγιο της διαιτησίας απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό με άλλες εταιρείες στην Ευρώπη.

Επίσης, η απόφαση αναφέρει ότι η ΔΕΗ αποτελεί τον μοναδικό δυνατό προμηθευτή στην Ελλάδα για πελάτες στην υψηλή τάση όπως η Αλουμίνιον, καθώς έχει υπό τον έλεγχό της όλους τους λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην Ελλάδα.

Ας σημειωθεί ότι η Αλουμίνιον της Ελλάδος είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της ΔΕΗ, καλύπτοντας περίπου το 5% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού στη χώρα και το 40% της κατανάλωσης στην υψηλή τάση, κατηγορία στην οποία ανήκουν όλες οι μεγάλες βιομηχανίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

2018

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας

Όροι χρήσης οπτικοακουστικών μέσων στην σελιδα μας
ΕΒΡΟΣ-ΘΡΑΚΗ 2015
http://ebroradio.blogspot.gr/
Κάτοχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/31/ΕΚ άρθρο 15 Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αφορά τα άρθρα 12,13,14 της Οδηγίας, όπου το άρθρο 14 είναι η Φιλοξενία!

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου αναφέρεται ότι οι φορείς [πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, κ.λπ. δραστηριότητες] δεν έχουν γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την εντελώς διαφορετική φύση του συμμετοχικού διαδικτύου από αυτή των παραδοσιακών μέσων, έχει απαλλάξει τους υπεύθυνους των διαδικτυακών τόπων από την υποχρέωση προληπτικού (που πραγματοποιείται, που εφαρμόζεται για να αποτρέψει, να εμποδίσει την εμφάνιση, την εκδήλωση διάφορων καταστάσεων) ελέγχου του περιεχομένου. Διότι ο νόμος δέχεται ότι προληπτικά δεν μπορεί να τα εποπτεύει διαρκώς (το moderation είναι επιλογή κι όχι υποχρέωση). Το αντιστάθμισμα είναι βέβαια ότι τους επιβάλλει να λειτουργούν με μεγάλη αμεσότητα (όπως επιβάλλεται από τη φύση του Διαδικτύου) όταν έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχει παράνομο υλικό, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους για κατασταλτικό έλεγχο. Μπορεί να μην έχει δηλαδή προληπτική ευθύνη έχει όμως υποχρέωση μόλις μάθει ότι κάτι είναι παράνομο, να το αφαιρέσει. Κι αυτή την ενημέρωση, θα την έχει μετά από σχετικό αίτημα του θιγόμενου!

Κανένα από τα αρχεία που εικονίζονται εδώ δεν φιλοξενούνται πραγματικά σε αυτόν τον site.

Οι ιδιοκτήτες και δημιουργοί αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνοι για τη χρήση των αναφορών και των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Σε αυτή την ιστοσελίδα, παρέχονται μόνο συνδέσμοι απο άλλους πόρους. Όλες οι πληροφορίες και οι συνδέσεις παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και μόνο.

Αν είστε οι πνευματικοί δικαιούχοι του υλικού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα και δεν θέλετε να εξαπλωθεί, θα είμαστε ευτυχείς να σας βοηθήσουμε με την αφαίρεση των κατάλληλων διασυνδέσεων.

Αυτό προϋποθέτει να μας στείλετε ένα μήνυμα, το οποίο θα αναφέρει ακόλουθες πληροφορίες:

1. Αποδεικτικά στοιχεία οτι το υλικό σας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα:
- Σαρωμένο έγγραφο με σφραγίδα
- E-mail από τον επίσημο ιδιοκτήτη της εταιρείας
- Άλλα στοιχεία επικοινωνίας, που θα μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε ως ιδιοκτήτη του υλικού αυτού.

2. Το κείμενο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε, συνοδεύεται από ένα αφαιρούμενο μέσο.

Σε αυτό, μπορείτε να καθορίσετε πού και υπό ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να συλλεχθούν πληροφορίες, συνδέσεις με το οποίο έχουν αφαιρεθεί, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν από εσάς όλες τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν σχετικά με αυτό το υλικό.

3. Απευθείας συνδέσεις με τις σελίδες που περιέχουν αναφορές σε δεδομένα που πρέπει να αφαιρεθούν.
(μορφης : http://ebroradio.blogspot.gr/2015/02/25_8.html)

Στη συνέχεια, μέσα σε 48 ώρες, το υλικό θα αφαιρεθεί και δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail επικοινωνίας - info105.8@gmail.com
Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο: 00306998062030

Γίνε κι εσύ μέλος της ιστοσελιδας μας